ÁSZF

A weboldal leírása:

A Maximallas.hu (továbbiakban: weboldal) álláskereső portál egy, a munkaadók és munkavállalók számára ingyenes szolgáltatásokat nyújtó rendszer. Célja a munkaadók és az álláskeresők érdekeinek valamint céljainak elősegítése, az álláshirdetések pályázóhoz való eljuttatása.

A weboldal szolgáltatásai:

A weboldal különböző szolgáltatásokat nyújt munkaadók valamint munkavállalók részére is. Munkaadók számára minden esetben biztosítjuk az álláshirdetés feladásának lehetőségét valamint az álláskeresők által e célból létrehozott önéletrajz adatbázis megtekintését.
Munkavállalóként böngészhet a honlapon található álláshirdetések között, használhatja az online regisztráció és jelentkezés szolgáltatást, valamint feltöltheti önéletrajzát adatbázisunkba.

A weboldal üzemeltetője nem garantálja a munkavállalónak, hogy számára alkalmas munkalehetőséget talál, illetve nem tudja garantálni a munkaviszony időtartamát sem. Nem garantálja továbbá a munkaadónak, hogy megfelelő jelöltet talál a megüresedett munkakörre.

Biztonság:

A Felhasználó, fiókjához tartozó valamennyi tevékenységéért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden esetben maga vállalja a felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A weboldal üzemeltetője a Szolgáltatás elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A weboldal üzemeltetője továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Regisztráció:

A honlap üzemeltetője, szolgáltatásainak meghatározott részeihez való hozzáférést, regisztrációhoz köti.

A weboldal számos szolgáltatással rendelkezik, melyek egy része csak regisztráció után érhető el. Ez esetben a felhasználó köteles elfogadni, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak a regisztráció után érhet el. Kiemelten fontos információ, hogy a weboldal minden egyes szolgáltatása ingyenes.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt fiókjában javítani. Amennyiben a weboldal üzemeltetőinek tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

Szolgáltatások regisztrált munkaadók számára:

Regisztrált munkaadók számára minden esetben biztosítjuk az álláshirdetés feladásának lehetőségét. Ezt követően saját felhasználói felületen szabadon kezelhetik, szerkeszthetik hirdetéseiket. A hirdetések megjelenítését moderátor ellenőrzi, aki a minőségileg kifogásolt tartalommal bíró hirdetéseket, előzetes felszólítás nélkül is törölheti.

Szolgáltatások regisztrált munkavállalók számára:

Regisztrált munkavállalók saját profilt hozhatnak létre, elérhető számukra az önéletrajz feltöltés lehetősége, amely segítséget nyújthat számukra az álláskeresésben, továbbá megjelölt állásajánlataikat összehasonlíthatják saját kezelőfelületükön.

Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

A weboldal látogatói regisztráció nélkül megtekinthetik az álláshirdetéseket valamint elérhető számukra az online jelentkezés és önéletrajzküldés lehetősége is. Továbbá az oldalhoz tartozó álláspiaci híreket megjelenítő blog is korlátozás nélkül áll rendelkezésükre.

Adatvédelem:

Kizárólag az Álláskereső dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván feltüntetni önéletrajzában.

Az Álláskereső regisztrált Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott önéletrajzi adatok továbbításra kerüljenek az weboldal rendszerében szereplő álláskínálók részére, illetve hozzáférhetővé váljanak számukra.

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat a weboldal üzemeltetője semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára a szolgáltatáson kívül.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására.

A maximallas.hu nem vállal felelősséget a munkavállalók által munkaadók számára elérhetővé tett önéletrajzokban lévő adatok valódiságáért, tartalmáért.

A munkaadó felhasználó a számára a munkavállaló által elérhetővé tett önéletrajzot, illetve az abból letöltött adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartásával használhatja.

A Felhasználó az adatokat harmadik személy részére nem adhatja tovább, és nem használhatja harmadik személyek munkaerő szükségletének kielégítése érdekében. A Felhasználó köteles gondoskodni az általa letöltött adatok védelméről vagy felhasználás utáni megsemmisítéséről.
A weboldal üzemeltetője nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az önéletrajz adatbázis adatainak közvetítése okozott Ügyfeleinek.

Hirdetés feladása:

A munkaadó felhasználó a weboldal e célra kialakított űrlapján, elektronikusan adja fel hirdetését. A hirdetés feladása közben lehetőség van cégnév, weboldal elérhetőség és logó elhelyezésére is. A hirdetés elkészítése után a Felhasználó beküldi rendszerünkbe a hirdetést, melyet moderátorunk a lehető legrövidebb időn belül ellenőriznek és megjelenítik a honlapon.

Amennyiben a munkaadó hirdetésében jogellenes tartalmat közöl, úgy moderátorunk a hirdetést és a hirdető felhasználói fiókját is törlik.

Abban az esetben, ha a feladott hirdetés formailag kifogásolható, moderátorunk az adatok változatlanul hagyásával kijavíthatják azt.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A hirdetés hatására létrejövő jogviszonyoknak a weboldal üzemeltetője nem alanya.

Személyiségi jogok védelme:

A weboldal Internetes rendszerében az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik.

Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a weboldal üzemeltetője részére, hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja.

Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

A felhasználó által feltöltött adatok valódiságáért, illetve az abban szereplő részletekért, valamint az oldalon közzétett hirdetésekben közölt anyagokért, – a szolgáltató – sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk a felhasználót terhelik.

Sárospatak, 2019. 07. 31.